* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .co.za, .web.za, .org.za, .net.za